Társasági jog, gazdasági társaságok működéséhez kapcsolódó jogi feladatok ellátása

A gazdasági társaságok joga önálló jogág (egyes vélemények szerint a polgári jog része), mely a gazdasági célú, nyereségérdekelt jogi személyek alapítását, működését, megszűnését, a befolyásszerzést stb. szabályozza. Külön-külön törvény tartalmazza a cégekkel kapcsolatos eljárás, illetőleg a csőd- és felszámolási eljárás szabályait.

Leggyakrabban előforduló gazdasági társasági formák a betéti társaság, a korlátolt felelősségű társaság és a  részvénytársaság.

A gazdasági társaságok működéséhez kapcsolódóan az alábbi szolgáltatásokkal állunk kedves Ügyfeleink rendelkezésére cégügyeik gyors és rugalmas lebonyolítása érdekében:

1) Cégalapítás, változásbejegyzés

-          elkészítjük a cégalapításhoz  (módosításhoz) szükséges valamennyi dokumentumot  (névfoglalási kérelem, alapító okiratok és módosításaik, jegyzőkönyvek, aláírás-minták, nyilatkozatok stb.)

-          társaságban való részesedés-szerzés érdekében üzletrész – illetve részvény – adásvételi szerződést készítünk

-          lebonyolítjuk fióktelepek és külföldi vállalkozások közvetlen kereskedelmi képviseletének létrehozását

-          vállaljuk a gazdasági társaság belső szabályzatainak kidolgozását, jogi szempontú véleményezését (pl. szervezeti és működési szabályzat, ügyrendek)

-          elkészítjük a társaság működése során szükséges –esetenként kötelezően megtartandó – társasági eseményekről (taggyűlés, tagok gyűlése, közgyűlés) a jegyzőkönyveket, valamint az ahhoz kapcsolódó egyéb jogi dokumentációkat

-          társaságok átalakulásának, megszüntetésének lebonyolítását vállaljuk

-          fentiekkel összefüggésben ellátjuk Ügyfeleink képviseletét a cégbírósági eljárásban.

/A cégbejegyzési és változásbejegyzési eljárások illeték- és közzétételi díj-kötelesek.  A fizetendő illetékek és díjak eljárásonként és cégformánként természetesen változóak. Felhívjuk kedves Ügyfeleink figyelmét, hogy ma már lehetőség van az egyszerűsített cégeljárás mellett dönteni, melynek esetében jelentősen alacsonyabbak az illetékek, és az ügyintézési határidő is sokkal rövidebb, mint az „általános” eljárásban.

Tájékoztatjuk kedves Ügyfeleinket, hogy a papíralapú ügyintézés 2008. július 1-től kezdődően megszűnt, és kizárólagossá vált az elektronikus cégeljárás – a cégalapítás és a változások bejegyzése tehát speciális számítógépes programok segítségével, elektronikus aláírás és időbélyeg alkalmazásával történik. Ezáltal a cégbíróságok mentesülhettek némi munkatehertől, az ügyintézés gyorsabb és átláthatóbb lett./

2) Székhelyszolgáltatás:

A cég és az ügyvédi iroda között létrejött megbízási szerződés alapján a cég a irodánk címét regisztráltathatja saját székhelyeként, vállaljuk a cégiratok elkülönített őrzését, valamint biztosítjuk a cég részére érkező postai küldemények átvételét és továbbítását a cég részére.

3) Jogi képviselet ellátása társasági jogi jogviták esetén:

-          a gazdasági társaság és tagjai (részvényesei) közötti, a társasági jogviszonyon alapuló valamennyi jogvitában

-          a tagok (részvényesek) egymás közötti jogviszonyában a társasági szerződéssel (alapszabállyal, alapító okirattal) kapcsolatban, vagy a társaság működésével összefüggésben keletkezett jogvitákban

-          a gazdasági társaság legfőbb szerve által hozott határozat bírósági felülvizsgálata során (melyet bármely vezető tisztségviselő vagy felügyelőbizottsági tag kezdeményezhet)

-           tényleges vállalatcsoport elismert vállalatcsoportként való működésének ténye bejegyzése iránti bírósági eljárásban

4) Kintlévőségek kezelése, követelésbehajtás

-          jogi képviseletet biztosítunk az első felszólítástól az esetleges felszámolási eljárás lebonyolításáig

-          ellátjuk Ügyfeleink jogi képviseletét a követelések fizetési meghagyásos eljárásban illetve polgári peres úton való behajtásában

ügyvédi iroda